De Vrijwilligerscoördinator

De Vrijwilligerscoördinator voor het Thuishuisproject Winkel is de professional die vrijwilligers ondersteunt.

Hij of zij verzorgt de coördinatie en de organisatie van het vrijwilligerswerk in het Thuishuis en met name bij het Thuisbezoek in Winkel e.o. (gemeente Hollands Kroon). Het Thuishuis Winkel project is gericht op het verlenen van aandacht, nabijheid en het ‘er zijn’ voor mensen die niet alleen willen zijn of dreigen te vereenzamen, dan wel zich alleen en/of eenzaam voelen en/of niet alleen willen wonen. De vrijwilligers coördinator zoekt Vrijwilligers m/v. Mensen die er willen ‘zijn’ voor alleenstaande ouderen”

Momenteel zoeken wij vooral vrijwilligers woonachtig in Winkel e.o.
– Men behoeft geen speciale opleiding te hebben
– Belangstellenden zijn verplicht om aan de (kosteloze) basiscursus deel te nemen
– Leeftijd is niet belangrijk en mannen en vrouwen zijn welkom

“Op een leuke manier samen oud worden in een Thuishuis”

Het Thuishuisproject is een nieuw initiatief in Winkel dat ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen (60+). Het Thuishuisproject bestaat uit 2 delen: Het Thuisbezoek en het Thuishuis

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van Thuishuis Winkel : Marja Beemster. Tel. 06-24497094 e-mail coordinator@thuishuiswinkel.nl

Voor algemene informatie over het thuishuisproject : www.thuishuis.org en/of bel met Jan Ruyten, projectcoach (06- 109 677 46)