Vrijwilliger

WORD VRIJWILLIGER

Word Vrijwilliger

Stichting Thuishuis Winkel is een groeiende organisatie en daarom altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

‘Mensen die er willen ‘zijn’ voor alleenstaande ouderen’.

 • Gaat bij de oudere thuis op bezoek.
 • Gaat samen met de oudere kijken naar mogelijkheden en behoeften om netwerk te versterken/te vergroten.
 • Is een soort tijdelijk maatje/steuntje in de rug.
 • Ondersteunt bij het uitdelen van attenties aan ouderen (60+) die het afgelopen jaar iets naars hebben meegemaakt.
 • Helpt bij het inpakken van de attenties.
 • In samen met de Thuis Actief coördinator, mede organisator van een activiteit of uitstapje.
 • Probeert met deze activiteit zoveel mogelijk ouderen te bereiken.

Vrijwilligers

Voor alle nieuwe vrijwilligers geldt:

 • Men behoeft geen speciale opleiding te hebben.
 • Nieuwe vrijwilligers krijgen (kosteloos) een basiscursus aangeboden.
 • Leeftijd is niet belangrijk en mannen en vrouwen zijn welkom.
 • Dat er een VOG-verklaring wordt aangevraagd. 

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander persoon vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (vrijwillige) medewerkers en ouderen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als stichting voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor volwassenen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de oudere zich veilig en gerespecteerd voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de client te bejegenen op een wijze die de oudere in zijn waardigheid aantast.
3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de oudere dan functioneel noodzakelijk is.
4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de oudere. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en – relaties tussen begeleider en oudere zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Contactgegevens

E-mail: info@thuishuiswinkel.nl
Tel.: 06 – 24497094

Copyright © 2023 Thuishuiswinkel.nl. All rights reserved.

06-24497094