Thuishuiswinkel - 3

Visie en Missie

“Eenzaamheid voorkomen en verminderen; door verbinding tussen ouderen onderling en met de maatschappij te vergroten met inzet van vrijwilligers ondersteund door professionals.”

Visie

Ouderen houden de eigen regie.
Het welzijn boven zorg-principe.
Professionals ondersteunen vrijwilligers.

Missie

Het ‘er zijn’ voor mensen die dreigen te vereenzamen en/of niet alleen willen wonen in Winkel e.o. (gemeente Hollands Kroon).
Het opzetten begeleiden en uitvoeren van activiteiten voor alleenstaande ouderen die (dreigen te) vereenzamen.
Het bieden van een woon- en leefklimaat waarin de wensen en behoeften van de bewoners centraal staan en het behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid.
Het werven van vrijwilligers die naast de activiteiten in het thuishuis andere alleenstaanden betrekken bij maatschappelijke activiteiten en met elkaar in contact brengen (gemeente Hollands Kroon).

Visie en Missie

Wat doen we

Organisatie

Jeanette de Boer

Voorzitter

Marieke Roos

Secretaris

Marja de Snaijer

Penningmeester

Petra Borst

Vertrouwenspersoon

Over ons

Stichting Thuishuis Winkel is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI is onze Stichting vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen en, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is een gift aan een ANBI instelling aftrekbaar voor de belasting. Statutaire naam: Stichting Thuishuis Winkel Fiscaal nummer c.q. RSIN nummer: 856408414 K.v.K. nummer: 66132037 Adres: Brugstraat 58 1775 BG Middenmeer Rek.nr: IBAN NL58RABO0310385237 E-mail bestuur info@thuishuiswinkel.nlZie Jaarverslagen

Copyright © 2023 Thuishuiswinkel.nl. All rights reserved.

06-24497094