Privacybeleid

Stichting Thuishuis Winkel vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens zorgvuldig te behandelen. Stichting Thuishuis Winkel houdt zich daarom aan de AVG verordening. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens leest u in ons Privacy Reglement.

Iedereen die zich bij Stichting Thuishuis Winkel aanmeldt, mag rekenen op bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Dit betekent dat medewerkers & vrijwilligers geheimhoudingsplicht hebben. Stichting Thuishuis Winkel deelt de door u verstrekte persoonsgegevens niet met andere partijen, tenzij u hiervoor nadrukkelijk mondeling en/of schriftelijk toestemming heeft gegeven.