Wat doen we

Het Thuishuisproject Winkel

Het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen is binnen de loonkern helaas niet gelukt.

Het Thuishuisproject is een initiatief dat ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen (55+). Gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid rond het dorp Winkel e.o. (gemeente Hollands Kroon).

Het Thuishuisproject wordt gerund door de Stichting Thuishuis Winkel en bestaat uit een (vrijwillig) bestuur, geschoolde vrijwilligers, en een vrijwilligerscoördinator.

Het Thuishuisproject bestaat uit twee delen: het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in Winkel (Holands Kroon) voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek.

Andere projecten die onder de Stichting vallen, zijn de Thuisactief en de Thuishuis Centrale.  Alle projecten zijn gericht op eenzaamheidsvermindering en het stimuleren van verbindingen onderling en in de eigen wijk.

Het Thuishuisproject past binnen de ontwikkeling in onze samenleving, waarbij ouderen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk spelen daarin een belangrijke rol.

Met onze zeer pro-actieve werkwijze & de ‘geef-nooit-op’ methodiek geven wij ouderen een steuntje in de rug om weer mee te gaan doen. Ons uitganspunt is altijd de vraag & behoefte van de oudere. Gericht op zelf- en samenredzaamheid, met als doel: ‘Op een gezellige manier oud te worden’