Visie en Missie

“Eenzaamheid voorkomen en verminderen; door verbinding tussen ouderen onderling en met de maatschappij te vergroten met inzet van vrijwilligers ondersteund door professionals.”

Visie

  • Ouderen houden de eigen regie.
  • Het welzijn boven zorg-principe.
  • Professionals ondersteunen vrijwilligers.

Missie

  • Het ‘er zijn’ voor mensen die dreigen te vereenzamen en/of niet alleen willen wonen in Winkel e.o. (gemeente Hollands Kroon).
  • Het opzetten begeleiden en uitvoeren van activiteiten voor alleenstaande ouderen die (dreigen te) vereenzamen.
  • Het bieden van een woon- en leefklimaat waarin de wensen en behoeften van de bewoners centraal staan en het behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid.
  • Het werven van vrijwilligers die naast de activiteiten in het thuishuis andere alleenstaanden betrekken bij maatschappelijke activiteiten en met elkaar in contact brengen in Winkel e.o. (gemeente Hollands Kroon).