Gezocht: Vrijwilligerscoördinator

Stichting Thuis in Welzijn zoekt op korte termijn voor Thuishuisproject Winkel:

Vrijwilligers m/v

 “Mensen die er willen ‘zijn’ voor alleenstaande ouderen”

–    Momenteel zoeken wij vooral vrijwilligers woonachtig in de gemeente Winkel.
–    Men behoeft geen speciale opleiding te hebben
–    Belangstellenden zijn verplicht om aan de (kosteloze) basiscursus deel te nemen
–    Leeftijd is niet belangrijk en mannen en vrouwen zijn welkom

“Op een fijne manier samen oud worden!”

Het Thuishuisproject is een nieuw initiatief in de gemeente Winkeldat ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen (60+). Het Thuishuisproject bestaat uit 2 delen: Het Thuisbezoek en het Thuisactief
Voor meer informatie www.thuishuis.org en/of bel met Louky Crama, voorzitter (06-20040005)
Belangstellenden kunnen zich melden bij: Stichting Thuis in Welzijn via e-mail: info@thuisinwelzijn.nl